جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با صدور بیانیه ای از  کاندیداتوری آیت ا… اسلامیان در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری حمایت کردند...